NOVINKY

8.1.13

Optimalizácia webov pre nevidiacich a slabozrakých

Ešte pred sviatkami sme mali zaujímavé stretnutie s Petrom Teplickým z Únie nevidiacich Slovenska. Vysvetlil nám, ako títo ľudia fungujú na webe a aké špeciálne programy používajú. Podľa zákona, by mali byť všetky štátne weby otimalizované pre nevidiacich a slabozrakých.

Ale čo je perfektné, pokiaľ pri tvrobe webov prihliadate na optimalizáciu pre týchto ľudí, nakoniec sa s webom pracuje lepšie v podstate všetkým a web je prístupnejší.

Existuje dlhý zoznam pravidiel, ktorý sme poprosili Petra zjednodušiť a tu je súhrn, ktorý by každý tvorca webov mohol aspoň jedným očkom prebehnúť:
 1. Poskytnutie ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu - ku všetkým netextovým prvkom na webstránke sa poskytuje textový ekvivalent
 2. Musí byť zabezpečený dostatočný kontrast + informácie podávané prostredníctvom farieb musia byt dostupné aj v inej farebnej schéme či po použití odtieňov šedej (aplikácia pre analýzu kontrastu)
 3. Používanie štýlov - pri hodnotách atribútov sa používajú relatívne jednotky, správne štruktúrovanie textu, označovanie nadpisov, odsekov, zoznamov, tabuliek, formulárov, atď.
 4. Označenie pôvodného jazyka textu dokumentu
 5. Správne používanie tabuliek - tabuľky sú určené pre dáta, nie pre štýlovanie
 6. Webstránky - určenie hlavičky, riadkov a stĺpcov v tabuľke - jeden významový obsah = jedna bunka
 7. Zmysluplný obsah webstránky aj pri vypnutých štýloch
 8. Obsah stránky musí byt prístupný aj pri použití skriptov, apletov alebo iných objektov
 9. Dynamicky meniaci sa obsah musí byt kontrolovaný používateľom
 10. Možnosť ovládania internetovej stránky prostredníctvom klávesnice
 11. Ak nie je možné vytvoriť webovú stránku, ktorá je prístupná, je nutné poskytnút alternatívnu webovú stránku s obsahom, ktorý je prístupný
 12. Každý formulárový prvok má priradený výstižný názov, pri chybe vo formulári textové upozornenie
 13. Text odkazu dáva zmysel aj po prečítaní mimo kontextu stránky
 14. Mapa internetovej stránky, ak je stránka rozsiahla (pri cca viac ako 50 stránkach)
 15. Je možné preskočit navigáciu, opakujúcu sa na každej stránke a ísť priamo k obsahu
 16. Každá stránka má mať zmysluplný titulok (title) v sekcii head
Na februárový event by sme sa s Petrom chceli dohodnúť aj na pozvaní nejakého nevidiaceho človeka, aby sme s ním vedel nejaké návrhy na mieste otestovať.